Witamy w internetowym sklepie ze słodyczami.
Odkryj na nowo Magię Słodkości
Infolinia517-723-039
Twój koszyk ze słodkościami
Koszyk jest pusty
Słodka ciekawostka
Nr 14

Nugatem nazywamy produkt otrzymywany z masy nugatowej, w skład której wchodzą łuskane orzechy lub migdały, pochodne kakao, maksymalnie 2% wody oraz maksymalnie 50% cukru.

Zobacz inne ciekawostki

Co to są słodycze FAIR TRADE?

FAIR TRADE - SPRAWIEDLIWY HANDEL

Sprawiedliwy handel to zorganizowany ruch społeczny wykorzystujący podejście rynkowe w celu poprawy sytuacji mieszkańców krajów rozwijających się poprzez wspomaganie produkcji wolnej od wyzysku.

Sprawiedliwy handel to praktyki handlowe, w ramach których zawierane są umowy długoterminowe, gwarantujące producentom możliwość zarobkowania na poziomie zapewniającym im i ich rodzinom godne życie, a co za tym idzie nie dyskryminujące mniejszych i słabszych producentów.

Główne cele sprawiedliwego handlu to:

  • niedopuszczenie do udziału pracy dzieci i pracy w warunkach niewolniczych;
  • gwarancja opłacalności upraw w poszanowaniu dla środowiska naturalnego (rolnictwo zrównoważone ekologicznie);
  • dążenie do zmniejszenia użycia nawozów sztucznych i syntetyczny środków ochrony roślin lub wyeliminowanie ich, co jest często poświadczone informacją o organicznym pochodzeniu produktu;
  • zmniejszenie liczby pośredników i bezpośredni kontakt producenta i dystrybutora, co pozwala na zmniejszenie kosztów i zwiększenie zysków producenta;
  • dbałość o prawa pracowników (w tym wolność zrzeszania się i bezpieczne warunki pracy), ich odpowiednie wynagrodzenie oraz brak dyskryminacji kobiet.

W ramach Fair Trade preferowane są organizacje producenckie, które zapewniają swoim członkom równy i demokratyczny wpływ na podejmowane decyzje.

Oprócz normalnej ceny za produkty, spółdzielnie i inne organizacje producenckie otrzymują dodatkowo premię, którą są zobowiązane przeznaczyć na poprawę funkcjonowania całej społeczności (np. przez budowę szkoły czy przychodni).

W realizację celów Sprawiedliwego Handlu zaangażowanych jest wiele organizacji pozarządowych i firm, które zajmują się zarówno edukacją i promowaniem świadomej konsumpcji, jak i wspomaganiem oraz organizują samego handlu. Organizacje Sprawiedliwego Handlu skupia WFTO (World Fair Trade Organization) - www.wfto.com

W celu promowania idei Sprawiedliwego Handlu w Polsce powstała Koalicja Sprawiedliwego Handlu (fairtrade.org.pl).

MAKE TRADE FAIR

Copyright © 2012-2017 by GaleriaSlodyczy.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone